imei
71584
logo

Afstandsverklaring

Ordernummer:
71584
Naam:
Johan Marissens
Straat/Huisnummer:
Fazantenlaan 124
Postcode/Woonplaats:
1742 Ternat
Land:
Belgium
Toestel:
Samsung GALAXY S6
IMEI:
RF8G62KBQZF
Inruilprijs:
€2,00*
Datum van inruil:
03/01/2023 17:03

Inruilprijs

De inruilprijs die we opnemen op dit document is onder voorbehoud van goedkeuring volgens de algemene voorwaarden van L8P nv betreffende de overname van oude toestellen en de eventuele bijzondere voorwaarden verbonden aan de mogelijke inruilactie. Indien de inruilprijs afwijkt, na ontvangst en controle door onze diensten, zal u een nieuwe offerte ontvangen via email die u dient te valideren alvorens wij uw uitbetaling verzorgen. De inruilprijs is onder meer afhankelijk van de juistheid van de gegevens door de klant ingegeven tijdens het aanmaken van de inruilorder. De algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden zijn terug te vinden op de website of op te vragen op ons emailadres info@L8P.com

Afstandsverklaring

Hierbij verkoop ik de hierboven genoemde artikelen aan L8P voor hergebruik. Ik verklaar dat de artikelen vrij zijn van rechten van derden. Ik verklaar dat ik op het artikel opgeslagen data heb verwijderd en ik ben er mee bekend dat de retailketen geen aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele gevolgen van het achterblijven van data op de artikelen. Door de uitgifte van het aankoopcertificaat worden de artikelen eigendom van de retailketen. Met betrekking tot de verkoop mediatitels, verzeker ik dat ik niet in het bezit ben van kopie├źn. Verder verklaar ik dat ik geen informatie over zichtbare en/of verborgen gebreken heb achtergehouden.

Privacy Policy

Om uw aankoop te verwerken hebben wij naam, adres en woonplaatsgegevens nodig. De door u verstrekte gegevens zal door L8P (Molenberglei 28, 2627 Schelle) worden verzameld en opgeslagen. De opgeslagen persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt om de aankoop te verwerken. Een openbaring aan derden gebeurt alleen als dit noodzakelijk is voor de naleving van deze overeenkomst. Ook worden uw gegevens binnen het kader van de bestaande wetten op de gegevensbescherming ter beschikking gesteld aan derden of aan overheidsinstanties voor zover wij daartoe verplicht zijn krachtens overheidsvoorschriften of juridische voorschriften of indien noodzakelijk is in het kader strafrechtelijke vervolging of om onze rechten te behartigen of geldend te maken. Op uw verzoek delen wij op elk gewenst mee, welke persoonlijk gegevens over u opgeslagen zijn.

Datum: 21/09/2023
_________________________
Handtekening klant